خرید و دانلود مقاله

تاریخ جرجان


تاریخ جرجان کتابی است در زمینه‌ی شناسایی تاریخ محلی- منطقه‌ای سرزمین جرجان به زبان عربی. «تاریخ جرجان اَو کتاب معرفه علماء اهل جرجان» مشهور به «تاریخ جرجان»، اثر ابوالقاسم حمزه بن یوسف بن ابراهیم سهمی جرجانی، در یک جلد که به خط نسخ نگاشته شده و درباره‌ی تاریخ تألیف آن در هیچ یک از منابع، اشاره‌ای نشده است.این کتاب دربرگیرنده‎ی دو مبحث اصلی است: مطالب و وقایع تاریخی جرجان، از جمله فتح گرگان به دست مسلمانان، ورود اصحاب پیامبر اسلام (ص) و ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه