خرید و دانلود مقاله

دسته‌ چوبی


دسته ­چوبی یکی از آیین‌های رایج عزاداری ماه محرم در شهر گرگان. قدمت این مراسم حداقل به دوران صفویه بازمیگردد. در مورد پیدایش مراسم دسته­ چوبی، نقل است زمانی که خبر شهادت امام حسین(ع) به مردم استرآباد رسید (سال 61ق/ 59ش)، استرآبادی‌ها به خون‌خواهی امام حسین(ع) خروشیدند و با آنچه از سلاح و چوب و چماق در اختیار داشتند، با سر و پای برهنه برای یاری امام حسین(ع) به حرکت درآمدند. از آن تاریخ به بعد، هر سال در ماه محرم، به شکل نمادین و به یاد این قیام، مراسم دسته چوبی را برگزار می‌کنند. بنابر گفته‌ي عبدالله میرزا قاجار، آیین دسته‎چوبی در روز­های پنجم تا هفتم محرم ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه