خرید و دانلود مقاله

رضي‌الدين استرآبادی


رضی الدین استرآبادی (سيد محمد بن حسن استرآبادي) عالم معروف علم نحو و از فضلای شیعی قرن هفتم. رضی الدین محمد بن حسن استرآبادی معروف به «رضی» و «رضی الدین استرآبادی»، بیشتر عمر خود را در نجف گذراند. سال تولد وي مشخص نيست و بر سر آن اختلافاتی وجود دارد. آگاهي ما در مورد زندگي او اندك است. شهرت وی بیشتر به علت دو شرحی است که بر دو کتاب جمال الدین ابوعمرو عثمان بن عمر معروف به «ابن‌حاجب» نوشته است، یکی به نام «الکافیه» در علم نحو و دیگری «الشافیه» در علم صرف. به رضی‌الدین استرآبادی، لقب «نجم الائمه» داده‌اند و...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه