خرید و دانلود مقاله

زعفران آلمه


زعفران آلمه گونه‌ای از زعفران وحشي و بوم زاد در استان. زعفران آلمه با داشتن گل‏ زرد از ساير گونه‌هاي زعفران ايران متمايز شده است. گياهي است تك لپه، از خانواده زنبق و جنس زعفران، و پايا به بلندی 5 تا 10 سانتيمتر که جزو گياهان پيازدار زيرزميني است. این زعفران، غده‌اي كوچك با پوششي از فيبر و رشته‌هاي باريك و محكم در بالا و شكاف‌هاي عرضي حلقوي در پایين دارد. برگ‌هاي آن سبز تيره متمايل به خاكستري، به پهنای 4 تا 5 سانتيمتر است و گل‌هاي زرد آن به تعداد يك تا 3 عدد در اسفند و فروردين ماه و هنگام آب شدن برفها ظاهر مي‌شوند ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه