خرید و دانلود مقاله

سلطان حسين واعظ استرآبادی


سلطان حسين واعظ استرآبادي عالم، فقیه، متکلم و مورخ عصر صفوی. حسين بن سلطان محمد استرآبادي معروف به سلطان حسين واعظ، در سال 988ق به دنیا آمد و در سال 1080 درگذشت. وي در آثار خويش، خود را «سلطان حسين واعظ استرآبادي» و «سلطان حسين واعظ دارالمؤمنين استرآباد» معرفي مي‌كند. صاحب «رياض‌العلماء» وي را اين‌گونه معرفي مي‌كند: «المولي سلطان حسين بن المولي سلطان محمد الاسترآبادي الواعظ باسترآباد فاضل عالم فقيه محدث متكلم ... .» محمدصالح استرآبادی ذيل شرح احوال سلطان حسين، فرزند او را اينگونه معرفي مي‌كند ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه