خرید و دانلود مقاله

سید اسماعیل جرجانی


سید اسماعیل جرجانی (حكيم جرجاني) طبیب و حکیم بزرگ سده‎های پنجم و ششم قمری. امیر، سید، امام، زین الدین یا شرف‏ الدین مرتضی ابوابراهیم ابوالفتح یا ابوالفضائل اسماعیل بن حسن (یا حسین) بن محمدبن محمود بن احمد موسوی علوی حسینی جرجانی، از پزشکان نامدار عصر خوارزمشاهیان بود. به نوشته‌ی ابوالحسن بیهقی، دانش طب و دیگر علوم را با تصانیف دانش‌فزای خود زنده کرد. علی رغم شهرتش به جرجانی، برخی او را در زمره‌ی سادات اصفهان دانسته، به همین دلیل از او با عنوان سپاهانی گرگانی نیز نام برده‌اند ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه