خرید و دانلود مقاله

عبدالقاهر جرجانی


عبدالقاهر جرجانی از پیشوایان لغت و واضع اصول بلاغت. علامه، امام، مجدالاسلام، شیخ الکبیر ابوبکر عبدالقاهر بن عبدالرحمن بن محمد بن حسن جرجانی نحوی اسماعیلی، در سرودن شعر نیز مهارت داشت. هیچ یک از منابع دست اول، تاریخ ولادت وی را ثبت نکرده‌اند، اما به احتمال زیاد، در یکی از واپسین سالهای قرن چهارم یا یکی از نخستین سال‏های قرن پنجم قمری، حدود سال 400، 401 یا 405ق در جرجان و در خانواده‌ای فقیر به دنیا آمده است. ولادتش را گور سرخ جرجان نیز ذکر کرده‌اند. درگذشتش را بیشتر منابع دست اول، سال471ق در جرجان نوشته‎اند و...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه