خرید و دانلود مقاله

فضل الله حروفی استرآبادی


فضل ‏الله حروفی استرآبادی (حروفي استرآبادي) بنیانگذار جنبش حروفیه. سید شهاب الدین یا جلال الدین فضل‏ الله بن ابومحمد عبدالرحمن حسینی استرآبادی تبریزی مشهدی حروفی، متخلص به نعیمی، نسبش به جعفر بن موسی بن جعفر(ع) می‎رسد. برخی دیگر از منابع، نسبش را چنین گفته‎اند: سید فضل الله بن بهاءالدین حسن بن محمد یمانی علی بن حسین بن محمد بن هاشم بن سید حسن بن علی بن هاشم بن محمد بن ‎جعفر بن ‎محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب (ع). تبریزی بودن او از آنجا ناشی شده است که چندی در تبریز مقیم بود و طریقه خود را در آنجا اظهار کرد. در سال 740ق و به قولی، 741ق در استرآباد و در خانواده‌ای شیعی دوازده امامی زاده شد. پدرش قاضی القضات شهر بود و ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه