خرید و دانلود مقاله

قزاق‌ها


قزاق‌ها یکی از اقوام ساکن در سرزمین گرگان. قزاق‌ها قومی کهن و قدیمی هستند که بیشتر آنها در کشور قزاقستان زندگی می‌کنند و بخشی از آنها در استان گلستان، در شهرهای گرگان، گنبدکاووس و بندرترکمن سکونت دارند. در تاریخ معاصر ایران، نام قزاق در حکومت قاجار بر سر زبانها افتاد، اما باید اشاره کرد که لفظ قزاقی که در ایران عموماً به عنوان سرباز به کار می‌رود، با معنای اصلی آن که قوم قزاق است، فرق دارد. قزاق (سرباز) یاکازاکها، قومی اسلاو زبان و مسیحی ارتدکس هستند که در جنوب و شرق اوکراین در کنار رودهای دنیپر و دن و زاپاروژیه به صورت نیمه کوچ‌نشینی زندگی می‌کردند و ...

تگ ها:    Kazakhs قزاق‌ها

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه