خرید و دانلود مقاله

محمدجعفر شریعتمدار استرآبادی


محمدجعفر شریعتمدار استرآبادی از مشهورترین مراجع تقلید شیعه در قرن سیزدهم قمری. شیخ محمدجعفر بن سیف الدین استرآبادی تهرانی حائری مشهور به شریعتمدار و متخلص به والی، در ششم ماه رمضان 1195 و به احتمالی 1196ق، در روستای نوکنده از توابع بلوک انزان از توابع استرآباد متولد شده است. برخی منابع نیز سالهای 1197 و 1198ق را در این مورد آورده‎اند. درگذشتش به نقل از فرزندش شیخ محمدحسن، روز نهم و به نقل از فرزند دیگرش شیخ علی، دهم ماه صفر سال 1263ق در تهران بود. علت مرگش را ابتلا به بیماری سل و تنگی‏ نفس که با ذات الجنب نیز همراه بوده، ذکر کرده‎اند ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه