خرید و دانلود مقاله

مسالک و ممالک


کتابی در علم جغرافیا به زبان فارسی. مسالک و ممالک تألیف ابوالحسن صاعدبن علی جرجانی، جغرافیدان شیعی قرن نهم قمري است. اين کتاب، پس از مرگ شاهرخ (متوفی 850ق) تألیف شده و متن آن بیشتر بر کتاب مسالک و ممالک ابن خرداذبه متکی است. مسالک و ممالک، مختصری است در شرح احوال سرزمین‌ها، کوه‌ها، دریاها، دریاچه‌ها، رودها، بیابان‌ها، جزیره‌ها، شهرها و عجایب بلدان که از کتب اسلاف جمع‌آوری و ترجمه شده است و تنها جاهایی که از سرزمین گرگان و اطراف آن سخن می‌گوید، به مشاهدات و شنیده‌های خود استناد می‌کند ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه