خرید و دانلود مقاله

موسیقی ترکمن


موسیقی ترکمن متأثر از عناصر مادی و معنوی فرهنگ این گروه قومی، شرایط اجتماعی - زیستی و تاریخ پر فراز و نشیب آن است. همراه با مهاجرت و کوچ طولانی اُغوزها به سوی آسیای میانه، خنیاگرانی حضور داشتند که «اوزان» نامیده میشدند و امروزه به آنها «بخشی» می‌گویند. از چند سده پیش‌تر، در فرهنگ شفاهی ترکمن، نام بخشی جایگزین اوزان شده است. کار اوزان‌ها تا پیش از ظهور اسلام، ریشه در آیین شمنیزم داشت. پس از گرویدن ترکمنان به دین اسلام که به تدریج و از حدود قرن چهارم هجری صورت پذیرفت، اوزانها با پذیرش و برخورد با فلسفه و ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه