خرید و دانلود مقاله

میرسید شریف جرجانی


متکلم، ادیب و نحوی نامدار. علامه، امام میرسید شریف الدین زین‏ الدین ابوالحسن علی بن محمد بن علی حسینی، جرجانی، استرآبادی، حنفی، مشهور به میرسیدشریف و علامه شیرازی، که نسب او با 13 واسطه به محمد بن زید داعی، فرمانروای زیدیه در شمال ایران می‌رسد. جرجانی در 24 شعبان سال 740ق در قریه طاغو (طاقو یا تاکو) از توابع استرآباد (گرگان) و به قولی ضعیف، در جرجان به دنیا آمد ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه