خرید و دانلود مقاله

میرفندرسکی


فیلسوف و حکیم بزرگ عصر صفوی. حکیم میرزا سیدابوالقاسم بن میرزا بیگ بن امیر صدرالدین حسینی موسوی معروف به میرفندرسکی استرآبادی، فیلسوف، حکیم، عارف، جامعه‌شناس، مدرس، شارح، شاعر، ادیب، مورخ و کیمیاگر ایرانی، در حدود سال 970ق، در ناحیه فندرسک از توابع ایالت استرآباد متولد شد. تاریخ تولد وی در هیچ‏یک از منابع اشاره‌ای نشده و این تاریخ، فقط بر پایه حدود سن و سال عمر او در زمان درگذشتش که هشتاد سالگی گزارش شده، به دست آمده است. درگذشت وی را یکی از سال‏های 1049 یا 1050ق در شهر اصفهان نوشته‌اند که دومی مشهورتر است ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه