خرید و دانلود مقاله

هزارپیچ


تپه‌ای در غرب شهر گرگان. هزارپیچ منطقه‌ای تفرجی و گردشگری و شناخته شده است. بخشی از این منطقه که با عنوان «پارک جنگلی هزارپیچ» شناخته می‎شود، با مساحت نزدیک به 191 هکتار، بین 54 درجه و 23 دقیقه تا 54 درجه و 24 دقیقه طول شرقی و 36 درجه و 49 دقیقه تا 36 درجه و 50 درجه عرض شمالی قرار دارد. منطقه‌ای است با پوشش جنگلی دست کاشت و طبیعی، همراه با فضاهای باز و زمین‌های کشاورزی ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه